บริษัท CMSK จำกัด
126/103 ชั้น 26 อาคารไทยศรี
ถนนกรุงธนบุรี 
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กทม 10600
(ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2)

  โทรศัพท์ 092 270 2115
  Line OA @cmsk
  Email training@cmsk.co.th

  CMSK | Facebook
 @CMSKAcademy
  CMSK Academy
  my cmsk
  my cmsk


ติดต่อเรา

บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด
126/103 อาคารซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีทางออกที่ 2)
   ดูแผนที่

พูดคุยกับเรา

   โทร : 092 270 2115
 Line OA : @cmsk
   facebook.com/mycmsk
   training@cmsk.co.th

เกี่ยวกับเรา

CMSK-Academy สถาบันจัดอบรมหลักสูตรเพื่อสอบใบอนุญาตสำหรับวิชาชีพทางการเงิน สำหรับผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และนักวางแนการเงิน โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ