บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด
126/103 ชั้น 26 อาคารไทยศรี
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
(ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2)

   : 092 270 2115
   : Line OA @CMSK
   : Training@cmsk.co.th
   CMSK
   @CMSKAcademy
   CMSK Academy
   My CMSK
    
My CMSK


ติดต่อเรา

บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด
126/103 อาคารซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีทางออกที่ 2)
   ดูแผนที่

พูดคุยกับเรา

   โทร : 092 270 2115
 Line OA : @cmsk
   facebook.com/mycmsk
   training@cmsk.co.th

เกี่ยวกับเรา

CMSK-Academy สถาบันจัดอบรมหลักสูตรเพื่อสอบใบอนุญาตสำหรับวิชาชีพทางการเงิน สำหรับผู้แนะนำการลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และนักวางแนการเงิน โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ