หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้าน การเงิน การลงทุน วางแผนการเงิน ประกอบด้วย

  อบรมเพื่อสอบใบอนุญาต

  ผู้แนะนำการลงทุน (IC)
         IC Plain (P1)   รายละเอียด 
         IC Complex Bond and Mutual Fund (P2)  รายละเอียด 
         IC Complex Derivatives (P3)  รายละเอียด 
  ผู้วางแผนการลงทุน/Investment Planner (IP)
  นักวางแผนการเงิน CFP®/CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM
         อบรมตามกำหนดสมาคมนักวางแผนการเงินไทย  รายละเอียด 
         ติวสอบเพิ่มเติมจากการอบรม 
 รายละเอียด 

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป เร็วๆนี้

เพื่อเรียนรู้และฝึกฝน นำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน